Organizacijski odbori

Organizator

Hrvatsko udruženje za ekstrakorporalnu cirkulaciju

 

Predsjednik

Silvio Horvatić, ECCP

 

Članovi

Marko Sentić, ECCP
Boris Bićanić, ECCP

 

Znanstevni odbor

Stjepan Strancarić, ECCP
Ružica Mrkonjić, ECCP
Goran Potočki, ECCP