Opće informacije

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel Parentium, Zelena laguna 6, Poreč, Croatia
07.-10.05.2020.

TEHNIČKI ORGANIZATOR
SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.
Andrije Hebranga 34, Zagreb, Croatia
Tel: 00 385 1 4862 606
Fax: 00 385 1 4862 622
Email: petra@spektar-holidays.hr

IZLOŽBA
Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su i sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo da kontaktiraju tehničkog organizatora kongresa.

SLUŽBENI JEZICI
Hrvatski i engleski jezik.

POZIVNO PISMO
Pismeni zahtjev molimo uputite tehničkom organizatoru na adresu: petra@spektar-holidays.hr
Poziv ne obvezuje organizatore na financijsku potporu.

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Sudjelovanje liječnika vrednovat će se temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju HLK. Za sve obavijesti molimo kontaktirajte tehničkog organizatora.